RSS-Feed

stat4u QR Direct Link
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie
      ul. Piłsudskiego 128
33 - 370 Muszyna
   Województwo małopolskie
          NIP 734-000-73-29
        REGON 490510448
       KRS 0000028842
Nr konta bankowego:
      BS Muszyna 37 8809 0005 2001 0000 0752 0001              

 

   

 

Tu mogą Państwo podać stan swojego wodomierza

 

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE DO MIESZKAŃCÓW

OGŁOSZENIE DO MIESZKAŃCÓW

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie niniejszym informuje, że
w związku z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu
znak:-NHK-430-PK-825/17 z dnia 07.04.2017r. o nieprzydatności do spożycia wody z miejskiej sieci wodociągowej wynikającej z przekroczenia norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym w zakresie obecność bakterii grupa coli.

woda jest niezdatna do spożycia.

W związku z powyższym podjęto natychmiastowe działania naprawcze zapewniającym użytkownikom wody zdatną do spożycia polegające na czyszczeniu sieci wodociągowej z równoczesną dezynfekcją urządzeń i sieci wodociągowej poprzez zwiększoną dawkę chloru.

Szacowane jest, iż czynności związane z przywróceniem zdatności wody do spożycia mogą potrwać do 12.04.2017r.

Zastępcze punkty poboru wody dla mieszkańców wody będą dostępne na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w następujących miejscach:

  1. Muszyna - Parking przy ul. 21 Stycznia.
  2. Muszyna - osiedle ul. Piłsudskiego.
  3. Złockie - Parking przy sklepie „Groszek”

Zgłoszenie w zakresie dostawy wody pitnej proszę zgłaszać pod numerem telefonu: 502 299 270, 501 028 537.

O jakości wody będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.pgk.muszyna.pl , www.muszyna.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie

OGŁOSZENIE DODATKOWE

DOT. DOSTAWY WODY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie niniejszym informuje, że oprócz zastępczych stacjonarnych punktów poboru wody będzie dostarczana dodatkowo woda samochodami PGK z wodą pitną, które będą przejeżdżały przez  poszczególne rejony Miasta i Gminy według poniższego harmonogramu;

Ul. Zielona, Al. Zdrojowa, Ul. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa  – trasa przejazdu  od Komisariatu Policji do budynku „Jar” wraz z ulicami bocznymi następnie przez Al. Zdrojową do budynku „Boruta” , następnie ul. Piłsudskiego od stacji PKP do Rynku, następnie przez  ul. Ogrodową

– w godzinach od 7.30 do 9.00, od 12.00 do 13.30, od 17.30 do 19.00

Ul. Kity, ul. Rynek, ul. Rolanda, ul. Kościelna, ul. Grunwaldzka, ul. Jasna, ul. Słoneczna – trasa przejazdu od Dworu Starostów do Rynku, następnie ul. Rolanda koło szkoły,  następnie przez  ul. Kościelną - ul. Grunwaldzką – ul. Słoneczną,
ul. Jasną

 – w godzinach od 7.30 do 9.00, od 12.00 do 13.30, od 17.30 do 19.00

Ul. Zazamcze, ul. Nowa, Złockie (w kierunku wsi Jastrzębik), m. Szczawnik  – od restauracji Zamkowa przez ul. Nową, ul. Basztową, następnie m. Złockie i m. Szczawnik

 – w godzinach od 7.30 do 9.00, od 12.00 do 13.30, od 17.30 do 19.00

Zgłoszenie w zakresie dostawy wody pitnej proszę zgłaszać pod numerem telefonu: 502 299 270.

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie

 

Pobierz wyniki badań