Awarie i planowane remonty

PLANOWANE REMONTY:


W związku z naprawą sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że w dniach 04-05.04.2019 od godz. 700 do godz. 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy:

Al. Zdrojowej od Restauracji Zapopradzie w kierunku Ogrodów Miłości.

Zastępczy punkt poboru wody znajdował się będzie na terenie Restauracji Zapopradzie.

Za występujące utrudnienia przepraszamy.

Tel. 501 028 526 lub 501 028 537


ZŁOCKIE WIEŚ 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że w związku z awariami sieci wodociągowej w m. Złockie wieś przystępuje do naprawy sieci od budynku nr 14 do 22.

Przedsiębiorstwo informuje, że od 25.03.2019r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców m. Złockie wieś od budynku nr 14 w kierunku OSP.

Bieżące informacje będą podawane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie nieruchomości celem wymiany przyłączy na posesjach poza pasem drogowym.

 

Prosimy o uwagę i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac modernizacyjnych.

 

Tel. kontaktowy – 501-028-537 lub 501-028-526

Za przejściowe utrudnienia przepraszamy


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że od dnia 5 marca 2019 r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją sieci wodociągowej przy Alei Zdrojowej w Muszynie przez P.B.I. MACHNIK Sp. z o.o. O postępach prac oraz możliwych przerwach w dostawie wody będą Państwo informowani na bieżąco.


styczeń 2019r. - wymiana sieci wodociągowej na ulicach Rolanda, Kościelna, Kity oraz Rynku w Muszynie realizowana w ramach inwestcji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”. - Wykonawca  firma P.B.I. MACHNIK Sp. z o.o. 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że od stycznia 2019r. prowadzone są prace modernizacyjne ujęcia wody w Szczawniku.

Prosimy zachować ostrożność w czasie wycieczek urokliwym szlakiem turystycznym Szczawnik - Wierchomla w rejonie ujęcia wody.


 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 


AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ:

10.04.2019 r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Rynek od nr 24 (Poczta Polska) w kierunku ul. Kity 18 (Sąd Rejonowy) nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.