Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Miło nam poinformować Państwa, że możemy pochwalić się kolejnymi osiągnięciami w kwestii pozyskania środków europejskich! Dofinasowanie otrzymały, aż dwa Projekty. Wszystko za sprawą dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł Projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”

Nr projekt: RPMP.05.02.02-12-0497/17

  • Całkowity koszt Projektu: 1 920 883,08 zł
  • Koszty kwalifikowane: 1 561 693,57 zł
  • Koszty niekwalifikowane: 359 189,51 zł
  • Kwota dofinansowania na realizację Projektu: 1 327 439,51 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2019 r.

 

Tytuł Projektu: "Remont i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina Muszyna"

Nr projekt: RPMP.05.02.02-12-0501/17  

  • Całkowity koszt Projektu: 1 235 617,41 zł
  • Koszty kwalifikowane: 1 004 567,00 zł
  • Koszty niekwalifikowane: 231 050,41 zł
  • Kwota dofinansowania na realizację Projektu: 853 881,95 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych. 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2020 r.