RSS-Feed

stat4u QR Direct Link

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Muszyna,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie organizuje ponowną bezpłatną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach akcji każdy z mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może bezpłatnie umieścić w odpowiednio podstawionych kontenerach niżej wymienione odpady: zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego.

Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie począwszy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r. w godzinach od  8.00  do  godziny  17.00, w  specjalnie wyznaczonych miejscach – zgodnie z poniższym harmonogramem.

Uwaga:  Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady: akumulatory, okna, świetlówki, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popiół, odpady niebezpieczne zawierające azbest, puszki po farbach i lakierach, odpady remontowe typu gruz. Odpady wystawione niezgodnie z w/w. harmonogramem, w innych dniach, miejscach lub w zbyt późnych godzinach nie będą odebrane!

Szczegółowe informacje udziela Kierownik Zakładu Usług Komunalnych PGK sp. z o.o. w Muszynie pod numerem telefonu: 502 299 270  lub 18 471 41-97.